Όλες οι θεραπείες

  1. Αρχική
  2. Ασθένειες Ποδιών
Verrucae (κονδυλωμάτων)
  • Vasou Podiatry

Verrucae are plantar warts that commonly occur on the soles of the feet or around the toe area. They are caused by the Human Papilloma Virus (HPV) which…

Ο διαβήτης και τα πόδια
  • Vasou Podiatry

Diabetes, or otherwise called Diabetes Mellitus, is a metabolic disorder characterized by high concentration of glucose in the blood (hyperglycaemia).…